Suomessa toimivat vakuutusyhtiöt

Suomessa otetaan paljon vakuutuksia, minkä johdosta vakuutusyhtiöitä on markkinoilla todella paljon. Suomalaiset ovat innokkaita vakuutuksenottajia, ja maassamme suhtaudutaan vakavasti muun muassa siihen, että koti- ja matkavakuutukset ovat kunnossa. Monessa muussa maassa näin ei ole, joten suomalaiset voivat muiden pohjoismaalaisten tapaan luokitella itsensä erittäin tunnollisiksi vakuutusasiakkaiksi.

Samoin on koti- ja tapaturmavakuutusten laita. Vuokrasopimuksen solmimisen yhtenä ehtona on maassamme se, että vuokralainen hankkii kotivakuutuksen. Tämä on maailmanlaajuisella tasolla todella harvinaista. Terveydenhuoltojärjestelmän yksityistämispuheiden ja julkisen sektorin resurssien kiristymisen seurauksena yhä useampi vanhempi hankkii ainakin lapsilleen terveysvakuutuksen, jonka avulla saada korvauksia lääkärikuluihin. Lapselle tarkoitetun vakuutuksen hankinta onnistuu jo raskausaikana, ja moni tuleva vanhempi valitsee lapselleen tämän vaihtoehdon, sillä äidin terveysselvityksen perusteella myönnettävä vauvavakuutus kattaa myös äidin raskauteen ja synnytykseen mahdollisesti liittyviä komplikaatioita.

Kilpailu asiakkaista on tiukkaa, joten onnistunut uusasiakashankinta sekä brändäys ovat keskeisessä roolissa menestymisen kannalta. Markkinat ovat arvoltaan erittäin mittavat, sillä vakuutusyhtiöiden kotimainen maksutulo on vuosittain yli 20 miljardia euroa.

Seuraavien rivien myötä esittelemme muutamia maassamme toimivia vakuutusyhtiöitä sekä niiden toimintaa hieman tarkemmin live kasino. Pyrimme kertomaan mahdollisimman monipuolisesti, kompaktisti ja helppotajuisesti Suomessa toimivista vakuutusyhtiöistä.

Tietopakettiamme lukiessa huomaa nopeasti, kuinka tapahtumarikas vakuutusala on vuosien saatossa ollut erilaisten fuusioiden ja yrityskauppojen osalta. Nopeat fuusiot yhdistävät niin vakuutusyhtiöitä kuin pankkeja, joten ei ole ihme, että nämä kaksi yksinäistä sydäntä ovat vuosien saatossa löytäneet toisensa. Toisaalta kuvio on sangen luonnollinen, sillä riskiluokitukset ja laskelmat liittyvät keskeisesti niin vakuutus- kuin pankkialaan.

 

OP Vakuutus

Vuonna 1891 perustettiin Pohjola Vakuutus, jonka finanssitalo Osuuspankki osti vuonna 2005 ja joka muuttui OP Vakuutukseksi vuoden 2015 alussa. Yhtiön alaisuuteen kuuluu myös Baltiassa toimiva Seesam, joka työllistää noin 200 ihmistä.

Suomen vanhimpiin ja tunnetuimpiin vahinkovakuuttajiin lukeutuva yhtiö omistaa lähes 300 konttoria, joissa työskentelee tuhansia henkilöitä ja jotka ovat useimmiten pankin yhteydessä. Vahinkovakuutustoiminta onkin ollut konsernille kannattavaa, sillä se on tehnyt tasaisesti parinsadan miljoonan euron tulosta useampana vuonna. OP:lla onkin hallussaan vakuutusyhtiöiden markkinajohtajuus yli 30 prosentin markkinaosuudella.

OP Vakuutuksella on valttikortti muihin verrattuna, sillä kaikki OP:n omistaja-asiakkaat voivat hyödyntää pankkipalveluista saamiaan bonuksiaan OP Vakuutusten maksamisessa. Tämä asia ei ole ollut kilpailijoiden mieleen, sillä If on tehnyt kantelun sen määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä yhdistämällä vahinkovakuutuspalvelut sekä vähittäispankkipalvelut toisiinsa. Asia on ollut pidempään Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkinnan alaisuudessa. Finanssikonsernilla on yhteensä 4,2 miljoonaa yksityis- ja yritysasiakasta, joten se on todella suuri markkinapeluri kansallisessa mittakaavassa. OP on monessa suomalaisessa kunnassa ylivoimaisesti suosituin pankki, joten sen yhteydessä olevien vakuutuspalveluiden käyttö on niin ikään luonteva ratkaisu.

 

Sampo

Finanssiyhtiö Sampo on merkittävä toimija Suomessa useamman eri tytäryhtiönsä kautta, sillä siihen kuuluvat muun muassa If ja Mandatum Life. Lisäksi yhtiö omistaa suurimman osan Tanskassa toimivasta tytäryhtiöstään Topdanmarkista, joka on maan toiseksi suurin vahinkovakuutusyhtiö. Sampo-konserni on merkittävä toimija Pohjoismaisessa vakuutus- ja pankkibisneksessä, sillä se omistaa lisäksi peräti 20 % Nordea-pankista.

Skandinaviassa ja Baltian maissa toimiva If on merkittävä markkinapeluri Suomessa ja sillä on kaiken kaikkiaan palkkalistoillaan 6800 työntekijää. Yhtiön historia on pitkä, sillä se on jatkanut vuonna 1909 Turussa perustetun vakuutusyhtiö Sammon toimintaa. If syntyi vuonna 1999, kun ruotsalainen Skandia ja norjalainen Storebrand yhdistyivät sekä tähän kokonaisuuteen liitettiin Sammon vakuutustoiminnot vuonna 2002. Omistussuhteissa tapahtui muutos, kun Skandia ja Storebrand myivät koko osakekanta Sammolle vuonna 2004 ja näin ollen yhtiö siirtyi suomalaisomistukseen. Yhtiö on erittäin vaikutusvaltainen toimija toiminta-alueillaan, nimittäin sillä on 3,7 miljoonaa asiakasta.

Vuonna 1999 perustettu Mandatum Life jatkaa sen sijaan Henki-Sammon perintöä, joka näki päivänvalonsa muutamaa vuotta aiemmin. Sen palveluksessa työskentelee 500 henkilöä Suomessa ja Baltiassa. Yhtiö on erikoistunut henkivakuutuksiin, mutta tarjoaa lisäksi palveluita varainhoidosta, säästämisestä ja sijoittamisesta kiinnostuneille asiakkaille. Yhtiöllä on tällä hetkellä runsaat 280 000 asiakasta.

 

Lähitapiola

Lähitapiola on markkinaosuudeltaan mitattuna Suomen toiseksi suurin vakuutusyhtiö. Yhtiön taustalla on kahden keskisuuren toimijan fuusio, sillä Lähivakuutus sekä Tapiola yhdistyivät vuonna 2012 ja vankistivat asemaansa markkinoilla. Vakuutuspalveluiden lisäksi se tarjoaa myös sijoitus- ja pankkitoimintaa niistä kiinnostuneille asiakkaille.

Yrityksen erikoisuutena on alueyhtiöiden verkosto, joka pitää sisällään 20 alueellisesti keskinäistä vahinkovakuutusyhtiötä. Yhtiö on halunnut pitää myös laajasta verkostostaan kiinni tarjoamalla 300 konttoria, jotka sijaitsevat ympäri Suomen. Finanssiyhtiö on merkittävä työllistäjä, sillä sen palveluksessa on yli 4000 ihmistä.

Yhtiö tekee yhteistyötä S-Pankin kanssa, sillä S-Pankki ja Lähitapiola Pankki yhdistyivät vuonna 2014. Tämän muutoksen seurauksena S-ryhmän asiakasomistajat voivat kerryttää bonusta ottamalla vakuutuksensa Lähitapiolasta. Lisäksi Lähitapiolan asiakkaat pystyvät hoitamaan pankkiasioitaan S-Pankin pisteissä.

Muita pienempiä toimijoita

Suomessa on myös useita markkinaosuudeltaan pienempiä toimijoita, joita ovat muun muassa ruotsalaiseen Folksam Sak -konserniin kuuluva Folksam, koti- ja maatalousasiakkaita palveleva Pohjantähti, kolmesta eri vakuutusyhtiöstä koostuva Fennia sekä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva. Suomalaiset vakuuttavat itseään ja omaisuuttaan todella innokkaasti, joten vakuutusyhtiöiden välillä vallitsee kova kilpailu.

 

Vakuutusyhtiötä valittaessa huomioitavaa

Vakuutuksia hankkiessa keskittäminen on kannattava vaihtoehto. Mahdollisia vakuutusmaksuja on mahdollista hoitaa kertyneillä bonuksilla, ja asiointi on huomattavasti helpompaa, kun kaikki vakuutukset ovat näppärästi saman katon alla. Mikäli nykyiseen vakuutusyhtiöönsä on tyytyväinen ja tarvitsee uusia tuotteita, on viisainta pitäytyä hyväksi havaitussa palveluntarjoajassa.

Suomalaiset vakuutusyhtiöt ovat verkkopalveluidensa suhteen varsinaisia edelläkävijöitä, sillä harvassa maassa lähes kaikkien korvausdokumenttien toimittaminen onnistuu sähköisessä muodossa. Mikäli vakuutusyhtiö toimii oman pankin yhteistyökumppanina, on verkkopankin avulla kätevä hoidella myös vakuutukseen liittyviä asioita. Yhteydenpitoa vakuutusyhtiön suuntaan auttaa mahdollisissa ongelmatapauksissa myös se, että chat- tai puhelinpalvelua voi todennäköisesti nopeuttaa verkkopankkitunnusten avulla. Tunnistautuminen käy helposti, ja oman verkkopankin avulla voi seurata, kuinka esimerkiksi mahdollisen vahingon korvauskäsittely etenee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *